Denna sida är senast ändrad 2021-06-13
rubinson.se
Mitt fantastiska liv
länk till Stigs och Gunillas barn Pernilla och Jeanette
länk till Stigs föräldrar Ebba och David

 
 

Stigs fantastiska liv

Nedanstående text revideras löpande!

Vissa skriver en bok om sitt liv. Föreningen Liv i Sverige har som motto "Varje liv är värt att skildra"
Jag har valt att i stället skildra mitt liv på webben. Det kan bero på att jag inte anser mig ha tillräckliga kunskaper i skrivandets konst för att skriva en bok. Däremot känner jag mig trygg med skrivande på webben.
Planen är i skrivande stund att ha allt klart under 2021. Den som lever får se. 😀

Under tiden kan nedanstående text, som kommer från en tidigare version av min hemsida, duga som sammanfattning:

Stig (jag) flyttade från Betsele till Härnösand 1961. Efter ingenjörsexamen (elkraft) 1964 och lumpen på I20 i Umeå flyttade jag till Sundsvall och började på Vattenfall.
Den 31 december 1965 gifte jag mig med Gunilla Wiberg från Härnösand. Vi har fått två barn, Pernilla (1966) och Jeanette (1969). Vi bodde först en tid i Härnösand, sedan i Timrå och 1968 flyttade vi till Lycksele (Södermalm) när jag började arbeta på Rubinsons El.

Efter sex år i Lycksele (1974) var det dags att pröva vingarna igen. Denna gång på ett SIDA-uppdrag till Kafue Gorge i Zambia. Kafue Gorge är ett stort vattenkraftverk som då svarade för c:a 90% av Zambias elförsörjning. Vi blev kvar där i tre år.

1977 var vi alltså tillbaka i Lycksele. Jag blev VD och majoritetsägare i Rubinsons El AB under tre år. I januari 1980 sålde vi huset och företaget och flyttade till Liberia där jag blev Chief Electrical Engineer i Lamco, ett företag med svenska, liberianska och amerikanska ägare. Vi stannade där i 4,5 år.

1984 kom vi alltså till Stockholm. Vi köpte hus i Spånga och där bodde vi till 2007 då vi flyttade till en etagelägenhet i centrala Upplands Väsby. Pernilla och Jeanette har gett oss två barnbarn var. Jag har också ett barbarnsbarn.

I Stockholm har jag arbetat som Installationschef på AEG Mellansverige, Personalchef på Vanadis Elektriska och en kort tid på Elektrounions koncernkontor. 1992 köpte jag tillbaka Rubinsons El AB från BPA och drev sedan företaget, men med ändrad inriktning. Under åtta år var det i huvudsak radonmätning och radonsanering som gällde.

Sedan slutet på åttiotalet har jag varit en flitig motionär på Friskisamp;Svettis. "Det roligaste man kan göra med kläderna på". När jag i slutet av år 2000 fick erbjudande att börja arbeta på Friskis&Svettis tvekade jag inte. Jag anställdes den 1 januari 2001 på Friskis&Svettis Riks, F&S-rörelsens centrala förening. Att få möjlighet att arbeta med sin hobby är naturligtvis det roligaste man kan uppleva. Jag hade drygt fem fantastiska år där. Jag var ekonomi- och IT-chef.

Under hela mitt vuxna liv har jag planerat att sluta arbeta tidigt för att hinna njuta av livet innan det är för sent. Både Gunilla och jag sade upp oss 2005 och slutade våra anställningar samma dag, den 31 oktober 2005. Den 4 november åkte vi till Bang Saen i Thailand för att provbo i ett 55+ boende. Vi blev överförtjusta och köpte en lägenhet där. Klicka här för att se anläggningens webbplats.

år 2007 blev jag ombedd att återvända till Friskis&Svettis för ett vikariat på mitt gamla arbete där. Det ledde till att jag blev kvar där i 14 månader, de sju sista som t.f. Generalsekreterare under den ordinaries (Anna Iwarsson) mammaledighet.

Gunilla och jag var gifta i över 45 år. Vi skilde oss sommaren 2011 och sedan 3 augusti 2011 bor jag tillsammans med Sunee f. Duangkhao permanent i Thailand.

Jag och Sunee gifte oss den 25 juni 2014. Vi bodde då en lägenhet på Scandinavian Village i Bangsaen (den jag ägde sedan 2005) och ett hus i Si Chiang Mai i Nongkhai-provinsen i nordöstra Thailand. Vi tillbringar ungefär halva året i respektive bostad. Sunee kommer från Si Chiang Mai och vårt hus, som stod klart i december 2012 står på den tomt som hon äger sedan många år tillbaka.